องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง​ผิวจราจร​ถนน​ลงหิน​คลุก​พร้อม​เ​กลี่​ยแต่ง​บริเวณ​หมู่​ 2(ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณ​หมู่​ที่​ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11)​ บริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์​ 5, 6,7,11)​ จำนวน 7 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)​   รายละเอียดเอกสารคลิก...