องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

นายก อบต.

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

76980
TodayToday7
YesterdayYesterday12
This_WeekThis_Week28
This_MonthThis_Month313
All_DaysAll_Days76980

ข่าวประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน
Published: 10-18-2019 Hits: 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Published: 10-18-2019 Hits: 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดเอกสารคลิก.....
ประกาศองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลศรี​สำราญ​เรื่อง​กำหนด​การวันและเวลา ในการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นลาดยาง Asphaltic concrete บริเวณหมู่ที่ 7 ซอย 1 บ้านสระพังกร่าง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยปูผิวทางเป็นลาดยาง Asph
Published: 10-10-2019 Hits: 5
ประกาศองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลศรี​สำราญ​เรื่อง​กำหนด​การวันและเวลา ในการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นลาดยาง Asphaltic concrete บริเวณหมู่ที่ 7 ซอย 1 บ้านสระพังกร่าง ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ      เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 12),(ซอย 16) และ บริเวณหมู่ที่ 12 (ถนนบ้านทุ่งรี 5) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ และพร้อมป้ายโครงการ จำน
Published: 09-23-2019 Hits: 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 12),(ซอย 16) และ บริเวณหมู่ที่ 12 (ถนนบ้านทุ่งรี 5) ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในการสัญจรไปมาเนื่องจากไฟดับบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จำนวน 4  รายการ
Published: 09-23-2019 Hits: 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในการสัญจรไปมาเนื่องจากไฟดับบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จำนวน 4 รายการ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในการสัญจรไปมาเนื่องจากไฟดับบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จำนวน 4  รายการ
Published: 09-23-2019 Hits: 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่องโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในการสัญจรไปมาเนื่องจากไฟดับบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเอกสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 3) บริเวณหมู่ที่ 12  (ซอยบ้านทุ่งรี 6,12) บริเวณหมู่ที่ 13 (ถนนบ้านหนองโพธิ์ 1) และบริเวณหมู่ที่  1
Published: 09-20-2019 Hits: 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 3) บริเวณหมู่ที่ 12 (ซอยบ้านทุ่งรี 6,12) ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน และจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม ๕ บท  จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Published: 09-20-2019 Hits: 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน ...

ข่าวจัดซื้อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 )
Published: 01-10-2019 Hits: 85
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 ) , (ซอยบ้านศรีสำราญ 6) บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 11 ) จำนวน 5 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    ...
วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ
Published: 01-08-2019 Hits: 76
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14
Published: 12-11-2018 Hits: 76
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​
Published: 12-11-2018 Hits: 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​   ...
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ 
Published: 12-07-2018 Hits: 76
การกำหนดราคากลางและดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ  รายละเอียดเอกสารคลิก... ...
ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Published: 11-19-2018 Hits: 80
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....
ประกาศเรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
Published: 11-19-2018 Hits: 90
เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ นและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)
Published: 11-16-2018 Hits: 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)    รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์การกำจัดยุงลาย”
Published: 07-31-2019 Hits: 24
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์การกำจัดยุงลาย”
Published: 07-15-2019 Hits: 21
"โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2562" 
Published: 07-15-2019 Hits: 21
"กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด อบต.ศรีสำราญ 2562"
Published: 07-15-2019 Hits: 28
"โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ศรีสำราญ 2562"
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Published: 11-22-2018 Hits: 89
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
Published: 10-19-2018 Hits: 69
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา