องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

นายก อบต.

ข่าวประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมปักเสาเข็มไม้ บริเวณหมู่ที่  7 บ้านสระพังกร่าง   (ซอย 1 ) จำนวน 1 โครงการ  (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 06-24-2019 Hits: 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมปักเสาเข็มไม้ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านสระพังกร่าง (ซอย 1 ) จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    ...
ประกาศตรวจรับงานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองทิ้งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังตะกู และบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรี  จำนวน 1 โครงการ  (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 06-24-2019 Hits: 2
ประกาศตรวจรับงานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองทิ้งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังตะกู และบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรี จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา​และวัชพืช​คลอง​ทิ้ง​น้ำ​บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังตะกู และบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรี จำนวน 1 โครงการ  (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 06-11-2019 Hits: 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ   เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา​และวัชพืช​คลอง​ทิ้ง​น้ำ​บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังตะกู และบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรี ...
ประกาศตรวจรับงาน โครงการปรั​บปรุงเสริมไหล่ถนน ถนน คศล.ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณกมู่ที่ 3 บ้านรางกร่าง)(ซอย 1,6)​บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านโพรงมะเดื่อ (ซอย 4)​ บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 2,3)  จำนวน 5 โครงการ (ตามแบบ​อบต.กำหนด)​
Published: 06-06-2019 Hits: 7
ประกาศตรวจรับงาน โครงการปรั​บปรุงเสริมไหล่ถนน ถนน คศล.ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณกมู่ที่ 3 บ้านรางกร่าง)(ซอย 1,6)​บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านโพรงมะเดื่อ (ซอย 4)​ บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย ...
ประกาศตรวจรับงานประกาศองค์การบริหารส่วน​ตำ​บ​ลศรี​สำราญ​ โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ 14  บ้านไผ่ขาด (ซอย 6) จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) และ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 16
Published: 06-06-2019 Hits: 10
ประกาศตรวจรับงานประกาศองค์การบริหารส่วน​ตำ​บ​ลศรี​สำราญ​ โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านไผ่ขาด (ซอย 6) จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) และ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ 14  บ้านไผ่ขาด (ซอย 6) จำนวน 1 โครงการ  (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 05-31-2019 Hits: 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ 14  บ้านไผ่ขาด (ซอย 6) จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 16 ) และบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรี (ซอย 2 ) , (ซอย 8) จำนวน 3 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 05-30-2019 Hits: 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 16 ) และบริเวณหมู่ที่ 12 ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านรางกร่าง (ซอย 1,6 ) และบริเวณหมู่ที่ 10 บ้านโพรงมะเดื่อ (ซอย 4) บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 2,3) จำน
Published: 05-27-2019 Hits: 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านรางกร่าง (ซอย 1,6 ) และบริเวณหมู่ที่ 10 ...

ข่าวจัดซื้อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 )
Published: 01-10-2019 Hits: 38
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 ) , (ซอยบ้านศรีสำราญ 6) บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 11 ) จำนวน 5 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    ...
วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ
Published: 01-08-2019 Hits: 38
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14
Published: 12-11-2018 Hits: 44
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​
Published: 12-11-2018 Hits: 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​   ...
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ 
Published: 12-07-2018 Hits: 42
การกำหนดราคากลางและดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ  รายละเอียดเอกสารคลิก... ...
ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Published: 11-19-2018 Hits: 40
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....
ประกาศเรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
Published: 11-19-2018 Hits: 47
เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ นและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)
Published: 11-16-2018 Hits: 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)    รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวกิจกรรม

การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Published: 11-22-2018 Hits: 47
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
Published: 10-19-2018 Hits: 40
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
จิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
Published: 08-14-2018 Hits: 68
จิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
ช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Published: 08-14-2018 Hits: 57
ช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แหงชาติ
Published: 08-10-2018 Hits: 60
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แหงชาติ
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน
Published: 07-31-2018 Hits: 70
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน